Hizmetler
Hizmetler

Acryl Pouring Kursu

Perşembe 09:30 - 11:30

Acryl Pouring Kursu

Fiyat: Haf­ta­lık 5€ + malzeme

Akri­lik boya­la­rın yapı­sı­nı değiş­tir­me­den, çat­la­ma ve hava kabar­cı­ğı olmak­sı­zın; akış­kan taba­ka­lar, biri­kin­ti­ler ve ben­zer efekt­ler yarat­ma­ya yarı­yan su baz­lı boya­ma medi­umu­dur. Pouring medi­um ile boya­lar ıslak iken kolay­lık­la ebru desen­le­ri oluşturulabilir.

Bir kurs 10 haf­ta sür­mek­te­dir. Bun­dan son­ra yeni bir kur­sa baş­la­mak müm­kün­dür. Atöl­ye Hümey­ra Tek­taş tara­fın­dan yürütülmektedir.

Kayıt: dtfrauenportal@gmail.com

Hedef kitlesi: hepsi
Bu davet ücretsiz değildir
ibz, Deutsch Tür­kisc­her Eltern­ve­re­in Karlsruhe
Kaise­ral­lee 12 d, 76133 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.