Oferte
Oferte

Bha­ra­tha­na­tyam și dans Bol­lywood pen­tru copii

Vineri 16:00 - 19:00
Vineri 19:00 - 20:00

Dan­sul Bha­ra­tha­na­tyam și Bol­lywood se adre­sea­ză copi­i­lor din toa­te țările 
care se bucu­ră de miș­ca­re și dans.

Dans Bol­lywood pen­tru copii

Bha­ra­tha­na­tyam: Vineri 16:00–19:00

Dan­sul Bol­lywood: Vineri 19:00–20:00

Bha­ra­tha­na­tyam este un dans de tem­plu din sudul Indi­ei, care este o com­bi­na­ție de Bha­va (expre­sie), Raga (melo­die), Tala (ritm) și Natyam (dra­mă). Este o for­mă de artă, care pre­zin­tă mito­lo­gia india­nă prin­tr-un dans.

Dan­sul Bol­lywood este o for­mă de dans modern din India, cunos­cu­tă din fil­me. Acest dans este în mare par­te o com­bi­na­ție de dan­suri popu­la­re indie­ne, hip hop și dans oriental.

Cos­turi: între­bați conducerea

Grupul țintă: copii
Acest eveniment nu este gratuit
Mee­ra Mani
ibz, Dach­ges­cho­ss
Kai­se­ra­l­lee 12d, 76133 Karl­sru­he

Organizator