Hizmetler
Hizmetler

Çocuk­lar için Bha­rat­ha­nat­yam ve Boll­y­wo­od dansı

Cuma 16:00 - 19:00
Cuma 19:00 - 20:00

Bha­rat­ha­nat­yam ve Boll­y­wo­od dan­sı tüm ülke­ler­den çocuk­la­ra yöneliktir 
hare­ket ve dans­tan hoşlananlar.

Çocuk­lar için Boll­y­wo­od dansı

Bha­rat­ha­nat­yam: Cuma 16:00–19:00

Boll­y­wo­od dan­sı: Cuma 19:00–20:00

Bha­rat­ha­nat­yam, Bha­va (İfade), Raga (Ezgi), Tala (Ritim) ve Nat­ya­m­’ın (Dra­ma) bir­le­şi­min­den olu­şan bir Güney Hint tapı­nak dan­sı­dır. Hint mito­lo­ji­si­ni dans­la gös­te­ren bir sanat biçimidir.

Boll­y­wo­od dan­sı, Hin­dis­ta­n­’­da film­ler­den tanı­nan modern dans for­mu­dur. Bu dans çoğun­luk­la Hint halk dans­la­rı, hip hop ve oryan­tal dan­sın bir birleşimidir.

Mali­yet­ler: yöne­ti­me sorun

Hedef kitlesi: Çocuklar
Bu davet ücretsiz değildir
Meera Mani
ibz, Dach­gesc­hoss
Kaise­ral­lee 12d, 76133 Karls­ru­he

Organizatör