Ponude

Ponude

mira – S pra­vom na poslu

Utorak 16:00 - 20:00

Savje­to­va­nje za izbje­gli­ce i migran­te koji nisu iz EU

Omo­gu­ći­ti oso­ba­ma s izbje­glič­kim iskus­tvom pra­ved­nu inte­gra­ci­ju na trži­štu rada.

Infor­ma­ci­je o rad­nim pra­vi­ma, pro­ved­bi zako­na i  koja su Vaša prava.

Loka­ci­ja: ibz, 2. kat, lijevo

Vri­je­me: Otvo­re­no vri­je­me kon­zul­ta­ci­ja: Uto­rak, 16:00 — 20:00 sati i po dogovoru

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Mar­ga­re­te Brugger
ibz
Kaise­ral­lee 12 d, 2nd flo­or, left, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.