Dobro­doš­li­ca gradonačelnika

Gra­do­na­čel­nik Kar­l­sru­hea dr. Frank Men­trup želi vam dobro­doš­li­cu kao novim gra­đa­ni­ma Kar­l­sru­hea i pre­po­ru­ču­je plat­for­mu za raz­mje­nu save­za Ani­KA — Ankom­men u Kar­l­sru­heu za novi poče­tak u gradu

Dobrodošli u Karlsruhe
Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.