Soo jeedin
Soo jeedin

La talinta shaqada iyo sharciga bulshada ee bilaashka ah

Waxaan rabnaa inaan ka caawino dadka inay si cadaalad ah ugu biiraan suuqa shaqada anagoo la socodsiineyno xuquuqdooda shaqo iyo in aan raacno oo taageerno sidii ay u heli lahaayeen xuquuqdooda iyo waxa ay xaqa u leeyihiin.

La talinta shaqada iyo sharciga bulshada ee bilaashka ah ee qaxootiga iyo muhaajiriinta aan EU-da ahayn

Ma tahay qaxooti oo waxaad ku nooshahay Baden-Württemberg?
Shaqo ma haysaa mise dhawaan ayaad shaqo bilaabaysaa?

Ma qabtaa wax su’aalo ah ama dhibaatooyin ah oo ku saabsan shaqadaada, sida:
· qandaraas shaqo (tusaale minijob, shaqo dhiman, shaqo waqti-buuxa ah)
mushaharka/mushaharka (tusaale saacadaha shaqada ee aan la bixin)
· saacadaha shaqada / fasaxyada / shaqada ka joojinta
Caymiska, tusaale ahaan haddii ay dhacdo xanuun ama shilalka shaqada
Xarunta shaqada / Sozialamt

📌 Talada waxaa lagu bixiyaa ballan telefoon.

Markaa kaalay oo na arag — waxaanu ku siinaynaa la-talin iyo taageero bilaash ah oo ku saabsan xuquuqdaada!
Taladeenu waa bilaash waana qarsoodi.

Kooxda bartilmaameedka ah: (Qaxootiga iyo muhaajiriinta aan EU-da ahayn)
Dhacdadani waa bilaash

Abaabulaha