Etkinlikler
Etkinlikler

Göç­men kadın­lar için iş fuarı

Monday, 28 October 2024
9:00 - 12:00

Göç­men kadın­lar için

Bu sizin par­la­ma şan­sı­nız! İşv­er­enl­erle tanı­şa­bi­le­ce­ği­niz ve iş fır­sat­la­rı hak­kın­da bil­gi edi­ne­bi­le­ce­ği­niz bir iş fuarı için bize katılın.

Karls­ru­he Böl­ge Ofi­si­’­nin Böl­ge Enteg­ras­yon Ofi­si göç­men kadın­la­rı işve­ren­ler­le buluşturuyor.
Bir iş fuarın­da, göç­men kadın­lar işve­ren­le­re şir­ket­le­rin­de çalış­mak­la ilgi­li her şeyi sora­bi­lir­ler. Amaç, göç­men kadın­la­rın bir iş, çırak­lık veya staj yeri bulmasıdır.

❗Tek­lifücret­siz­dir ve kayıt gerektirmez

Göç­men­ler için gereklilikler:
✅ Alman­ca­’­da en az A2 dil becerisi
✅ Özgeç­miş (lüt­fen yanı­nız­da getirin!)

👉🏽 Lüt­fen şu adre­se de bir göz atın 
i̇ş fuari­na hazir­lan­mak i̇çi̇n ücretsi̇z semi̇nerler

📎Bro­şü­rü indirin

Hedef kitlesi: (göçmen kadınlar için)
Bu davet ücretsizdir
Car­men Görl
Bruch­sal Com­mu­nity Center
Am Alten Sch­loß 22 , 76646 Bruch­sal

Organizatör