Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (3/3)

PRIVIȚI ÎMPREUNĂ CU COPII

Friday, 29 October 2021
15:00 - 17:00
Friday, 19 November 2021
15:00 - 17:00
Friday, 17 December 2021
15:00 - 17:00

Cunoș­tin­țe de lim­ba ger­ma­nă: B1 sau mai mult, ger­ma­nă ca lim­bă mater­nă sau lim­bă străină

Prin rota­ție: 1 dată pe lună, 1,5 ore.

Cos­turi: gratuit

Pen­tru: Părinți cu copii (3 până la 12 ani)

Locul: Gale­ria Muni­ci­pa­lă Karlsruhe

Con­ți­nut: Vizu­a­li­za­rea ope­re­lor de artă, pic­tu­ra și pro­iec­ta­rea împreună.

Este nece­sa­ră înregistrarea!

Vineri, 29 octom­brie 2021 , 15:00 — 17:00, Stä­d­tis­che Gale­rie Karlsruhe

(Cu Eva Wit­tig, artist)

Vineri, 19 noiem­brie 2021 , 15:00 — 17:00, Stä­d­tis­che Gale­rie Karlsruhe

(Cu Eva Wit­tig, artist)

Vineri, 17 decem­brie 2021 , 15:00 — 17:00, Gale­ria Muni­ci­pa­lă Karlsruhe

(Cu Eva Wit­tig, artist)

Înre­gis­tra­re:
KUK | Bir­git Reich
reich.kuk@mail.de
T: 0721/3351608
Ore de birou:
Luni — Joi 8.00 — 12.00, 13.00 — 15.30
vineri 8.00 — 13.00

Flyer pen­tru des­căr­ca­re

 

*ANSEHEN este o ofer­tă pen­tru cetă­țe­nii migranți și nemi­gran­ti din Karlsruhe. 
Întâl­niți-vă în muze­e­le noas­tre de artă și isto­rie cul­tu­ra­lă și intrați într-un dia­log intercultural! 
Ofer­ta face par­te din pro­gra­mul „Cul­tu­ră și inte­gra­re” de la vhs Karlsruhe.

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.