Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (3/3)

GLEDAJTE S DJECOM

Friday, 29 October 2021
15:00 - 17:00
Friday, 19 November 2021
15:00 - 17:00
Friday, 17 December 2021
15:00 - 17:00

Cunoștințe de lim­ba ger­mană: B1 sau mai mult, ger­mană ca lim­bă mater­nă sau lim­bă străină

Rotație: 1 dană u lună, 1,5 ore.

Kos­tu­ri: gratis

Pen­tru: Părinți cu copii (3 până la 12 ani)

Lokal: Gale­ria Muni­ci­pală Karlsruhe

Conți­nut: Vizu­ali­za­rea ope­re­lor de artă, pic­tu­ra și pro­iec­ta­rea împreună.

Nije potreb­no pri­ja­vi­ti se!

Vine­ri, 29. lis­to­pa­da 2021. , 15:00 — 17:00, Städ­tis­c­he Gale­rie Karlsruhe

(Cu Eva Wit­tig, umjetnica)

Vine­ri, 19. stu­de­nog 2021. , 15:00 — 17:00, Städ­tis­c­he Gale­rie Karlsruhe

(Cu Eva Wit­tig, umjetnica)

Vine­ri, 17. pro­sin­ca 2021. , 15:00 — 17:00, Gale­ria Muni­ci­pală Karlsruhe

(Cu Eva Wit­tig, umjetnica)

Regis­tri­raj­te se:
KUK | Bir­git Reich
reich.kuk@mail.de
T: 0721/3351608
Ore de birou:
Luni — Joi 8.00 — 12.00, 13.00 — 15.30 sati
vina­ri 8.00 — 13.00 sati

Flyer za des­căr­ca­re

 

*ANSEHEN este o ofer­tă pen­tru cetățe­nii migranți și nemi­gran­ti din Karlsruhe. 
Întâl­niți-vă în muze­ele noas­tre de artă și isto­rie cul­tu­reă și intrați într-un inter­kul­tu­ral­ni dijalog! 
Ofer­ta face par­te u pro­gra­mu „Cul­tură și inte­gra­re” de la vhs Karlsruhe.

 

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.