Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (2/2)

VEZI ISTORIA

Saturday, 20 November 2021
14:15 - 16:15
Sunday, 12 December 2021
14:15 - 16:15

Cunoș­tin­țe de lim­ba ger­ma­nă: B1 sau mai mare, ger­ma­nă ca lim­bă mater­nă sau lim­bă străină

Prin rota­ție: 1 dată pe lună, 2 ore.

Cos­turi: gratuit

Pen­tru adulți

Loca­ție: muze­e­le de isto­rie cul­tu­ra­lă din Karl­sru­he (Sta­dt­mu­se­um, Badis­ches Lan­des­mu­se­um, Muse­um am Mar­kt, Pfinzgau­mu­se­um, Majo­li­ka etc.)

Con­ți­nut: Tururi expo­zi­țio­na­le, plim­bări în oraș, conversații

Este nece­sa­ră înregistrarea!

Sâm­bă­tă, 20 noiem­brie 2021 , de la 14.30 la 16.30, punc­tul de întâl­ni­re Badis­ches Landesmuseum
„Aur, por­tre­te și pie­tre pre­ți­oa­se: o pri­vi­re în inte­ri­o­rul noii săli a tronului”.
(Cu Eva Unter­bu­rg MA)

Sâm­bă­tă, 12 decem­brie 2021 , 14.15 — 16.15, punc­tul de întâl­ni­re Badis­ches Landesmuseum
„Zei­țe­le vic­to­ri­ei și înge­rii: mesa­ge­rii îna­ri­pați ai cerului”.
(Cu Eva Unter­bu­rg MA și Ale­xan­dra Neu­ner MA)

Înre­gis­tra­re:
KUK | Bir­git Reich
reich.kuk@mail.de
T: 0721/3351608
Ore de birou:
Luni — Joi 8.00 — 12.00, 13.00 — 15.30
vineri 8.00 — 13.00

Flyer pen­tru des­căr­ca­re

 

*ANSEHEN este o ofer­tă pen­tru cetă­țe­nii migranți și nemi­gran­ti din Karlsruhe. 
Întâl­niți-vă în muze­e­le noas­tre de artă și isto­rie cul­tu­ra­lă și intrați într-un dia­log intercultural! 
Ofer­ta face par­te din pro­gra­mul „Cul­tu­ră și inte­gra­re” de la vhs Karlsruhe.

 

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.