Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Ter­tulia în res­ta­u­ran­tul “El Toro”

Wednesday, 16 November 2022
17:30

Ter­tulia în res­ta­u­ran­tul “El Toro”

Noi (Deut­sch-Spa­nis­che-Gese­lls­chaft-Karl­sru­he e.V.) ne întâl­nim pen­tru a pur­ta con­ver­sa­ții inte­re­san­te în timp ce ne bucu­răm de mân­ca­re și bău­turi spaniole.

Îi invi­tăm pe toți iubi­to­rii cul­tu­rii his­pa­no-ame­ri­ca­ne să ni se alăture.

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Daniel Has­sel
Res­ta­u­rant El Toro
Aka­de­mies­tra­ße 57 , 76133 Karl­sru­he

Organizator