Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

“El Toro” res­to­ra­nın­da­ki Tertulia

Wednesday, 16 November 2022
17:30

“El Toro” res­to­ra­nın­da­ki Tertulia

Biz (Deutsch-Spa­nisc­he-Gesellsc­haft-Karls­ru­he e.V.) İsp­any­ol yiyecek ve içe­cek­le­ri­nin tadı­nı çıka­rır­ken ilginç soh­bet­ler yap­mak için buluşuyoruz.

His­pa­nik Ame­ri­kan kül­tü­rü­nü seven her­ke­si bize katıl­ma­ya davet ediyoruz.

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Dani­el Hassel
Res­ta­urant El Toro
Aka­de­mi­est­ra­ße 57 , 76133 Karls­ru­he

Organizatör