Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Ter­tu­lia u res­to­ra­nu “El Toro”

Wednesday, 16 November 2022
17:30

Ter­tu­lia u res­to­ra­nu “El Toro”

Mi (Deut­s­ch-Spa­nis­c­he-Gesel­l­s­c­haft-Kar­l­sru­he eV) sas­ta­je­mo se kako bismo vodi­li zanim­lji­ve raz­go­vo­re dok uži­va­mo u špa­njol­skoj hra­ni i piću.

Pozi­va­mo sve lju­bi­te­lje his­pa­no­ame­rič­ke kul­tu­re da nam se pridruže.

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Dani­el Hassel
Res­ta­urant El Toro
Aka­de­mi­es­traße 57 , 76133 Kar­l­sru­he

Organizator