Evenimente
Evenimente

Târg de locuri de mun­că pen­tru feme­i­le migrante

Monday, 28 October 2024
9:00 - 12:00

Pen­tru feme­i­le migrante

Aceas­ta este șan­sa ta de a stră­luci! Vino la un târg de locuri de mun­că unde poți întâl­ni anga­ja­tori și afla des­pre oport­u­ni­tă­ți­le de angajare.

Biro­ul dis­tric­tu­al de inte­gra­re din cadrul biro­u­lui dis­tric­tu­al din Karl­sru­he pune în con­tact feme­i­le migran­te cu angajatorii.
La un târg de locuri de mun­că, feme­i­le migran­te pot între­ba anga­ja­to­rii des­pre cum să lucre­ze în com­pa­ni­i­le lor. Sco­pul este ca feme­i­le migran­te să găseas­că un loc de mun­că, o uce­ni­cie sau un sta­giu de practică.

❗Ofer­ta este gra­tu­i­tă și fără înregistrare

Cerin­țe pen­tru migranți:
✅ Cel puțin A2 cunoș­tin­țe de lim­ba germană
✅ Cur­ri­cu­lum vitae (vă rugăm să îl adu­ceți cu dumneavoastră!)

👉🏽 Vă rugăm să arun­cați o pri­vi­re și la 
semi­na­rii gra­tu­i­te pen­tru a vă pre­găti pen­tru târ­gul de locuri de muncă

📎 Des­căr­cațipli­an­tul

Grupul țintă: (pentru femeile migrante)
Acest eveniment este gratuit
Car­men Görl
Bru­ch­sal Com­mu­ni­ty Center
Am Alten Sch­loß 22 , 76646 Bru­ch­sal

Organizator