Oferte

Oferte

International Federation

Suc­ces la școală

Con­si­li­e­re edu­ca­țio­na­lă pen­tru tine­rii migranți și părin­ții acestora 

Con­si­li­e­rea edu­ca­țio­na­lă pen­tru tine­rii migranți și părin­ții lor este un pro­iect al Inter­na­tio­na­ler Bund. Sco­pul este de a creș­te oport­u­ni­tă­ți­le edu­ca­țio­na­le ale ele­vi­lor, prin:
— Spri­jin pen­tru lim­ba ger­ma­nă pen­tru copi­ii din cla­se­le pri­ma­re — Cur­suri de infor­ma­re pen­tru părinți
— con­sul­tan­ță individuală

Alte ofer­te pot fi găsi­te la www.internationaler-bund.de

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Karima Kimmer, Noomi Arndt
IB Baden
Scheffelstr. 11-17, 76135 Karlsruhe

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.