Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Rasis­mul din noi — recu­noaș­tem și acțio­nați împo­tri­va lui!

Thursday, 17 March 2022
15:30 - 18:00

Rasis­mul are loc pes­te tot. Ade­sea, oame­nii se com­por­tă și în mod incon­ști­ent și nein­ten­țio­nat rasist sau folo­sesc remarci rasis­te. Dar de ce se întâm­plă asta? Și ce poa­te face fie­ca­re din­tre noi împo­tri­va ei? Ce ter­meni sunt rasisti? Ce ter­meni pot folo­si în schimb? Printr‑o con­tri­bu­ție inte­rac­ti­vă a Maria Jaqu­e­li­ne Dias dos San­tos, trai­ner pen­tru mun­ca edu­ca­țio­na­lă cri­ti­că pen­tru rasism și diver­si­ta­te, veți obține infor­ma­ții noi, vă puteți reflec­ta și, ast­fel, veți tra­ta mai con­ști­ent subiec­tul. Înre­gis­tra­re la info@ibz-karlsruhe.de

This is an auto­ma­tic translation.

Grupul țintă: toate
Acest eveniment este gratuit
Inter­na­tio­na­les Begeg­nun­gs­zen­trum Karl­sru­he e.V.
Kai­se­ra­l­lee 12 d, 76133 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.