Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Pro­iec­tul de tea­tru trans­cul­tu­ral “Cum­pa­nia”

Wednesday, 15 March 2023
17:00 - 19:00

Pro­iec­tul de tea­tru trans­cul­tu­ral “Cum­pa­nia”

Pen­tru tineri și bătrâni, veniți împre­u­nă sau singuri!

Pen­tru pro­iec­tul nos­tru de tea­tru transge­ne­ra­țio­nal și trans­cul­tu­ral “Cum­pa­nia”, cău­tăm copii iubi­tori de tea­tru, părinți, bunici, mătuși, unchi… cu vâr­ste cuprin­se între 6 și 99 de ani, care vor să plon­je­ze în lumea bas­me­lor ală­tu­ri de noi improvizând.

Pen­tru înre­gis­tra­re sau infor­ma­ții, vă rugăm să ne con­tac­tați la numă­rul nos­tru sau să vizi­tați site-ul nostru.

 

Grupul țintă: , ,
Acest eveniment este gratuit
Inter­na­tio­na­les Begeg­nun­gs­zen­trum Karl­sru­he e.V.
Kai­se­ra­l­lee 12 d,, 76133 Karl­sru­he

Organizator