Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

Kül­tür­le­ra­ra­sı tiyat­ro pro­je­si “Cum­pa­nia”

Wednesday, 15 March 2023
17:00 - 19:00

Kül­tür­le­ra­ra­sı tiyat­ro pro­je­si “Cum­pa­nia”

Genç­ler ve yaş­lı­lar için, bir­lik­te veya yal­nız gelin!

Kuşak­lar ara­sı, kül­tür­ler ara­sı tiyat­ro pro­je­miz “Cum­pa­nia” için, bizim­le bir­lik­te doğaç­la­ma yapa­rak masal dün­ya­sı­na dal­mak iste­yen 6 ila 99 yaş ara­sı tiyat­ro sever çocuk­lar, ebe­veyn­ler, büyü­kan­ne ve büyük­ba­ba­lar, tey­ze­ler, amca­lar… arıyoruz.

Kayıt veya Bil­gi için lüt­fen numa­ra­mız­dan bize ula­şın veya web site­mi­zi ziya­ret edin.

 

Hedef kitlesi: , ,
Bu davet ücretsizdir
Inter­na­ti­ona­les Begeg­nungs­zent­rum Karls­ru­he e.V.
Kaise­ral­lee 12 d,, 76133 Karls­ru­he

Organizatör