Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Pre­le­ge­re: Romii din și din Ucraina

Sunday, 11 September 2022
11:00

În ciu­da anti­zi­ga­nis­mu­lui și a discriminării,Mulți din­tre cei 400.000 de romi din Ucrai­na par­ti­ci­pă la apă­ra­rea Ucrai­nei împo­tri­va agre­so­ru­lui rus.

Ste­phan Mül­ler, con­si­li­er poli­tic al Con­si­li­u­lui Cen­tral al Sin­ti și Romi­lor din Ger­ma­nia, ofe­ră o ima­gi­ne de ansam­blu a situ­a­ți­ei actu­a­le a rom*nija din Ucrai­na și a rom*nija care au fugit și au fost dis­cri­mi­nați în toa­te țări­le gazdă.

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
ibz, EG, Großer Saal
Kaiserallee 12 d, 76133 Karlsruhe

Organizator