Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

Kon­fe­rans: Ukray­na­’­da ve Ukray­na­’­dan Romanlar

Sunday, 11 September 2022
11:00

Anti­zi­ga­nizm ve ayrım­cı­lı­ğa rağmen,Ukrayna’daki 400.000 Roma­n­’ın çoğu, Rus sal­dır­ga­nı­na kar­şı Ukray­na­’­nın savun­ma­sı­na katılıyor.

Alman Sin­ti ve Roman Mer­kez Kon­se­yi siya­si danış­ma­nı Step­han Mül­ler, Ukray­na­’­da­ki Rom*nija’ların ve kaçan ve ev sahi­bi tüm ülke­ler­de ayrım­cı­lı­ğa maruz kalan Rom*nija’ların mev­cut duru­mu hak­kın­da genel bir değer­len­dir­me yapıyor.

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
ibz, EG, Gro­ßer Saal 
Kaise­ral­lee 12 d, 76133 Karls­ru­he

Organizatör