Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (2/2)

Muzi­că de ala­mă live în gră­di­na cas­te­lu­lui la Fes­ti­va­lul Cas­te­lu­lui Hoepfner

Saturday, 27 May 2023
11:30 - 15:00
Sunday, 28 May 2023
11:30 - 15:00

Muzi­că de ala­mă live în gră­di­na cas­te­lu­lui la Fes­ti­va­lul Cas­te­lu­lui Hoepfner

Sâm­bă­tă Musi­k­ve­re­in Har­mo­nie e.V. Blankenloch
Când: 27.5.2023
ore­le 11.30–15.00

Musi­k­ve­re­in Har­mo­nie e.V. Blan­ken­lo­ch dove­deș­te din nou și din nou că muzi­ca de ala­mă ofe­ră o gamă lar­gă de sti­luri. De la înfi­in­ța­rea sa în 1925, aso­ci­a­ția cu tra­di­ție a repre­zen­tat cea mai bună cul­tu­ră muzi­ca­lă de ala­mă din Baden și com­bi­nă o mare vari­e­ta­te de genuri în aran­ja­men­te sofis­ti­ca­te și pro­gra­me de sce­nă ver­sa­ti­le — inclu­siv sâm­bă­ta Bur­gfest, în des­chi­de­re la Hoe­pfner Burggarten.

Dumi­ni­că KAmpusKApelle
Când: 28.5.2023
ore­le 11.30–15.00

Fan­fa­ra stu­den­țeas­că din Karl­sru­he cân­tă muzi­că tra­di­țio­na­lă de ala­mă: mar­șuri, polci și val­suri și, oca­zio­nal, alte pie­se care se abat din reper­to­riu sunt inter­pre­ta­te cu fer­voa­re de către muzi­cie­nii pasio­nați de ala­mă ori de câte ori găsesc o oca­zie potri­vi­tă — de exem­plu, Hoe­pfner Bur­gfest, în dumi­ni­ca de Rusa­lii, în Burggarten.

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Pri­va­tbrau­e­rei Hoe­pfner GmbH
Haid-und-Neu-Stra­ße 18, 76131 Karl­sru­he

Organizator