Oferte

Oferte

Mei­ne Grü­ne Sta­dt Karl­sru­he — Ora­șul meu verde

Pro­iec­te dura­bi­le „pit­ch-in”

Împre­u­nă putem face Karl­sru­he dura­bil. Putem dezvol­ta și imple­men­ta idei eco­lo­gi­ce. Poa­te că ați crea o gră­di­nă de car­ti­er, ați con­sti­tui comu­ni­tăți ener­ge­ti­ce, puteți face cur­suri spor­ti­ve în par­curi, puteți orga­ni­za fes­ti­va­luri de car­ti­er sau să vă înver­ziți stra­da pe care locu­iți? Prin „Mei­ne Grü­ne Sta­dt” (Ora­șul meu ver­de), admi­nis­tra­ția ora­șu­lui Karl­sru­he spri­ji­nă pro­iec­te civi­le „pit­ch-in” în dome­ni­i­le natu­rii, cli­mei și sănă­tă­ții. Aveți o idee pen­tru un pro­iect sus­te­na­bil de pre­zen­ta­re? Apelați-ne!

Grupul țintă: toate
Acest eveniment este gratuit
Susan­ne Ger­ner & Tho­mas Eisele
Sta­dt Karl­sru­he — Umwelt- und Arbeitsschutz
Mar­k­gra­fen­str. 14, 76131 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.