Ponude

Ponude

Meine Grüne Stadt Kar­l­sru­he — Moj zele­ni grad

Moj zele­ni grad Kar­l­sru­he — Odr­ži­vi „pit­ch-in“ projekti

Zajed­no može­mo uči­ni­ti Kar­l­sru­he odr­ži­vim. Može­mo razvi­ti i imple­men­ti­ra­ti zele­ne ide­je. Možda može­te stvo­ri­ti kvar­tov­ski vrt, kons­ti­tu­ira­ti ener­get­ske zajed­ni­ce, napra­vi­ti sport­ske teča­je­ve u par­ko­vi­ma, orga­ni­zi­ra­ti kvar­tov­ske fes­ti­va­le ili oze­le­ni­ti svo­ju stam­be­nu uli­cu? S “Meine Grüne Stadt” (Moj zele­ni grad) grad­ska upra­va Kar­l­sru­hea podr­ža­va civil­ne “pit­ch-in” pro­jek­te u podru­čji­ma pri­ro­de, kli­me i zdrav­lja. Ima­te li ide­ju za odr­ži­vi Pit­ch-in pro­jekt? Nazo­vi­te nas!

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Susan­ne Gerner
Stadt Kar­l­sru­he — Umwelt- und Arbeitsschutz
Mar­k­gra­fenstr. 14, 76131 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.