Ponude

Ponude

Moj zele­ni grad Karlsruhe

„Uči­ni sam“ pro­jek­ti za zele­ni Karlsruhe

 

Zajed­no može­mo uči­ni­ti Kar­l­sru­he odr­ži­vim. Može­mo razvi­ti i imple­men­ti­ra­ti ide­je. Možda stvo­ri­ti kvar­tov­ski vrt, for­mi­ra­ti ener­get­ske zajed­ni­ce, zajed­no se bavi­ti spor­tom u par­ku ili orga­ni­zi­ra­ti kvar­tov­ske fes­ti­va­le i oze­le­ni­ti vlas­ti­tu stam­be­nu uli­cu? S “Mojim zele­nim gra­dom” grad Kar­l­sru­he podr­ža­va gra­đan­ske pro­jek­te u podru­čji­ma pri­ro­de, kli­me i zdrav­lja. Dođi­te kod nas i upoz­naj­te pos­to­je­će pro­jek­te u Kar­l­sru­heu. Tako­đer vam poma­že­mo u reali­za­ci­ji i umre­ža­va­nju vlas­ti­te pro­jek­t­ne ideje.

Ciljna skupina: svi
Ovaj događaj je besplatan
Susan­ne Ger­ner & Tho­mas Eisele
Stadt Kar­l­sru­he — Umwelt- und Arbeitsschutz
Mar­k­gra­fenstr. 14, 76131 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.