Hizmetler

Hizmetler

Meine Grü­ne Stadt Karls­ru­he — Benim Yeşil Şehrim

Yeşil Ken­tim Karls­ru­he — Sür­dü­rü­le­bi­lir “pitch-in” projeleri

Bir­lik­te Karls­ru­he­’­yi sür­dü­rü­le­bi­lir hale geti­re­bi­li­riz. Yeşil fikir­ler geliş­ti­re­bi­lir ve uygu­la­ya­bi­li­riz. Bel­ki bir mahal­le bah­çe­si oluş­tu­ra­bi­lir, ener­ji top­lu­luk­la­rı oluş­tu­ra­bi­lir, park­lar­da spor kurs­la­rı düzen­le­ye­bi­lir, mahal­le fes­ti­val­le­ri düzen­le­ye­bi­lir veya yer­le­şim yeri­ni­zi yeşil­len­di­re­bi­lir­si­niz? Karls­ru­he şehir yöne­ti­mi “Meine Grü­ne Stadt” (Benim Yeşil Şeh­rim) ile doğa, iklim ve sağ­lık alan­la­rın­da­ki sivil “giriş” pro­je­le­ri­ni des­tek­le­mek­te­dir. Sür­dü­rü­le­bi­lir bir Tanı­tım Pro­je­si İçin Bir Fik­ri­niz var mı? Bizi arayın!

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Susan­ne Gerner
Stadt Karls­ru­he — Umwelt- und Arbeitsschutz
Markg­ra­fenstr. 14, 76131 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.