Evenimente
Evenimente
Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Jazz4Kids la Schlachthof

Wednesday, 17 July 2024
17:00 - 18:00

Jazz4Kids — Îmbunătățiri

Tru­pa con­du­să de exal­ta­tul tobo­șar Hering pro­mi­te o călă­to­rie muzi­ca­lă inci­tan­tă pen­tru ure­chi­le (și ochii) per­soa­ne­lor cu vâr­ste înce­pând de la cinci ani.
IMPROVIDINGS explo­rea­ză chiar ini­ma jaz­zu­lui, impro­vi­za­ția. De unde pro­vin toa­te sune­te­le? Nu este în par­ti­tu­ră! Și totuși, cum­va, totul se potri­veș­te atunci când muzi­cie­nii reac­țio­nea­ză spon­tan unul la celă­lalt în cele mai bune momen­te, cre­ând ceva com­plet nou și invi­tând publi­cul să participe.

Sarah Lipfert — voce și moderare
Ale­xan­dra Leh­m­ler — saxo­fon și flaut
Cla­us Kies­sel­ba­ch — vibra­fon & trans­port public
Mat­thias Debus — con­tra­bas și labo­ra­tor de sunet
Hering Cerin — tobe și valiză

Grupul țintă: copii, familii
Acest eveniment este gratuit
Sch­la­ch­thof
Alter Sch­la­ch­thof, 76131 Karl­sru­he

Organizator