Događaji
Događaji
Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Jazz4Kids u Schlachthofu

Wednesday, 17 July 2024
17:00 - 18:00

Jazz4Kids — POBOLJŠANJA

Bend pre­dvo­đen izvr­s­nim bub­nja­rom Mr. Herin­gom obe­ća­va uzbud­lji­vo glaz­be­no puto­va­nje za uši (i oči) lju­di od pet godi­na naviše.
IMPROVIDINGS istra­žu­je samo srce jazza, impro­vi­za­ci­ju. Odak­le dola­ze svi ti zvu­ko­vi? Nema ga u not­nom zapi­su! A opet neka­ko se sve pok­lo­pi kada glaz­be­ni­ci u naj­bo­ljim tre­nu­ci­ma spon­ta­no reagi­ra­ju jed­ni na dru­ge, stva­ra­ju nešto sasvim novo i pozi­va­ju publi­ku da im se pridruži.

Sarah Lip­fert — vokal i moderacija
Alexan­dra Leh­mler — sak­so­fon i flauta
Cla­us Kiessel­bach — vibra­fon i jav­ni prijevoz
Mat­t­hi­as Debus — kon­tra­bas & zvuč­ni laboratorij
Hering Cerin — bub­nje­vi i kofer

Ciljna skupina: dijete, obitelji
Ovaj događaj je besplatan
Schlac­h­t­hof
Alter Schlac­h­t­hof, 76131 Kar­l­sru­he

Organizator