Etkinlikler
Etkinlikler

Sch­lacht­ho­f­’­ta Jazz4Kids

Wednesday, 17 July 2024
17:00 - 18:00

Jazz4Kids — İYİLEŞTİRMELER

Ünlü davul­cu Bay Herin­g­’in önder­li­ğin­de­ki grup, beş yaş ve üze­ri çocuk­lar için heye­can veri­ci bir müzi­kal yol­cu­luk vaat ediyor.
IMPROVIDINGS cazın kal­bi olan doğaç­la­ma­yı araş­tı­rı­yor. Tüm bu ses­ler nere­den geli­yor? Nota­lar­da yok! Ve yine de müzis­yen­ler en iyi anlar­da spon­ta­ne bir şekil­de bir­bir­le­ri­ne tep­ki ver­dik­le­rin­de, tama­men yeni bir şey yarat­tık­la­rın­da ve seyir­ci­yi katıl­ma­ya davet ettik­le­rin­de bir şekil­de hep­si bir­bi­ri­ne uyuyor.

Sarah Lip­fert — vokal­ler ve moderasyon
Ale­xand­ra Lehm­ler — sak­sa­fon & flüt
Cla­us Kies­sel­bach — vib­ra­fon & top­lu taşıma
Matt­hi­as Debus — kontr­bas & ses laboratuvarı
Hering Cerin — davul & bavul

Hedef kitlesi: Çocuklar, aileler
Bu davet ücretsizdir
Sch­lacht­hof
Alter Sch­lacht­hof, 76131 Karls­ru­he

Organizatör