Oferte

Oferte

Apli­ca­ția integreat

Pen­tru ora­șul Karlsruhe

Apli­ca­ția îi aju­tă pe cetă­țe­nii cu ori­gini de refu­gi­ați sau de migra­ție să acce­se­ze în mod inde­pen­dent diver­se ser­vi­cii și infor­ma­ții din dis­tric­tul Karlsruhe.

Apli­ca­ția este mul­ti­ling­vă (în pre­zent în: ger­ma­nă, engle­ză, fran­ce­ză, ita­li­a­nă, româ­nă, ara­bă, per­sa­nă, rusă și turcă):

Încăr­cați aici: https://integreat.app/lkkarlsruhe/de/

Sau sca­nea­ză codul QR

 

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.