Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (2/2)

Întâl­ni­re cu părin­ții “Eltern­tre­ff Bärenstark”

Wednesday, 10 January 2024
până la
Wednesday, 8 May 2024

Întâl­ni­re cu părin­ții “Eltern­tre­ff Bärenstark”

Sta­bi­li­rea de con­tac­te cu alți părinți și alți copii într‑o atmosfe­ră familiară

Vizi­tați cafe­nea­ua noas­tră pen­tru părinți “Bären­stark”: aici puteți intra în con­tact cu alți părinți și copii, vă puteți impli­ca și puteți face schimb de idei pe mul­te subiecte.
Vă puteți ală­tu­ra în ori­ce moment sau puteți par­ti­ci­pa doar la sesiuni individuale.
Nu este nece­sa­ră înregistrarea.

Fami­li­i­le de toa­te cul­tu­ri­le și națio­na­li­tă­ți­le sunt bine­ve­ni­te vineri, între ore­le 09.30 – 11.00, came­ra 113 din clă­di­rea prin­ci­pa­lă VHS.

Pre­zen­ța este gra­tu­i­tă pen­tru toa­te genu­ri­le și vârstele.

Accen­tul este pus pe

  • Via­ța în fami­li­i­le multiculturale
  • pasul către îngri­ji­rea exter­nă a copiilor
  • Ser­vi­cii pen­tru fami­lii în Karl­sru­he, în spe­cial pen­tru nou-veniți.
  • Sfa­turi des­pre cum să facă via­ța de fami­lie cât mai relaxată.Părinții pri­mesc suges­tii și idei des­pre cum își pot spri­jini copi­ii și îi pot încu­ra­ja prin joc.
    Fami­li­i­le din toa­te cul­tu­ri­le sunt binevenite.

Ofer­te­le pen­tru copii se adre­sea­ză copi­i­lor cu vâr­sta de până la 3 ani. În cazuri excep­țio­na­le, pot fi aduși și frați mai mari.
Nu exis­tă cafe­nea pen­tru părinți în tim­pul vacan­țe­lor școlare!

Grupul țintă: (Ofertele pentru copii sunt destinate copiilor cu vârsta de până la 3 ani.)
Acest eveniment este gratuit
Chris­ti­ne Wieczorek
vhs Karl­sru­he e.V.
Kai­se­ra­l­lee 12e, 76133 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.