Oferte

Oferte

Con­sul­ta­rea ini­ția­lă pen­tru migranți

Luni
Timp după aranjament
Marți
Timp după aranjament
Miercuri 9:00 - 12:00
Joi
Timp după aranjament
Vineri
Timp după aranjament

pen­tru imi­gran­ti adulti 

În tim­pul cri­zei coro­na ne puteți con­tac­ta prin tele­fon și e‑mail sau puteți face o programare.

Sar­ci­ni­le noastre:
— îndru­ma­re individuală
— Efec­tu­a­rea de spri­jin socio-edu­ca­tiv pe par­cur­sul cur­su­ri­lor de integrare

- Asis­ten­ță în ame­na­ja­rea îngri­ji­rii copi­i­lor în cadrul cur­su­ri­lor de integrare

- Par­ti­ci­pa­re acti­vă în rețe­le­le muni­ci­pa­le si coo­pe­ra­re pen­tru deschiderea/conectarea inter­cul­tu­ra­lă a ser­vi­ci­i­lor soci­a­le comu­ne și a auto­ri­tă­ți­lor administrative

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Ines Ara­čić
Bera­tun­gs- und Fami­li­en­zen­trum Caritashaus
Sophien­str. 33, 76133 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.