Hizmetler

Hizmetler

Göç­men­ler için ilk danışmanlık

Pazartesi
Düzenlemeye göre zaman
Salı
Düzenlemeye göre zaman
Çarşamba 9:00 - 12:00
Perşembe
Düzenlemeye göre zaman
Cuma
Düzenlemeye göre zaman

Yetiş­kin göç­men­ler için

Görev­le­ri­miz:
‑Birey­sel rehberlik
‑Enteg­ras­yon kurs­la­rı sıra­sın­da sos­yal peda­go­jik danışmanlık
‑Enteg­ras­yon kurs­la­rı sıra­sın­da çocuk bakı­mı konu­sun­da yardım
‑Yerel ağla­ra aktif katı­lı­mın sağ­lan­ma­sı ve kül­tür­le­ra­ra­sı genel sos­yal hiz­met­ler ile ida­ri makam­lar ara­sı ağ kurul­ma­sı için işbirliği

 

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Ines Ara­čić
Bera­tungs- und Fami­li­en­zent­rum Caritashaus
Sop­hi­enstr. 33, 76133 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.