Oferte
Oferte

Sesiuni indi­vi­du­a­le cu tera­pe­uți sau tera­pe­uți specialiști

atman — Insti­tu­tul pen­tru Sănă­ta­te Min­ta­lă și Migrație

Insti­tu­tul atman pen­tru Sănă­ta­te Min­ta­lă și Migra­ție se adre­sea­ză în pri­mul rând refu­gi­a­ți­lor care sufe­ră de tul­bu­rări lega­te de trau­me (de exem­plu PTSD). Adu­năm cli­en­ții și tera­pe­u­ții într-un mod cu prag scăzut.

În mod nor­mal sunt ofe­ri­te 5 ședin­țe. Cu toa­te aces­tea, sunt posi­bi­le și 10 ședin­țe prin aranjare.

Din păca­te, momen­tan nu putem oferi sesiuni de grup. În cazu­ri­le curen­te, pot fi ofe­ri­te ședin­țe de tera­pie și con­si­li­e­re de trimitere.

Grupul țintă: (refugiați care suferă de tulburări legate de traume)
Acest eveniment este gratuit
Marie­l­la Winter
Men­schen­re­cht­szen­trum
Dur­la­cher Allee 66, 76137 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.