Hizmetler
Hizmetler

Tera­pist­ler veya uzman tera­pist­ler ile birey­sel seanslar

atman — Ruh Sağ­lı­ğı ve Göç Enstitüsü

atman Ruh Sağ­lı­ğı ve Göç Ens­ti­tü­sü, önce­lik­le trav­ma ile ilgi­li rahat­sız­lık­lar­dan (örne­ğin TSSB) muz­da­rip mül­te­ci­le­re yöne­lik­tir. Danı­şan­la­rı ve tera­pist­le­ri düşük eşik­li bir şekil­de bir ara­ya getiriyoruz.

Nor­mal­de 5 seans sunul­mak­ta­dır. Ancak düzen­le­me ile 10 seans da mümkündür.

Ne yazık ki, şu anda grup seans­la­rı suna­mı­yo­ruz. Mev­cut durum­lar­da, tera­pi seans­la­rı ve sevk danış­man­lı­ğı sunulabilir.

Hedef kitlesi: (travmaya bağlı rahatsızlıklardan muzdarip mülteciler)
Bu davet ücretsizdir
Mari­el­la Winter
Mensc­hen­rechts­zent­rum
Dur­lac­her Allee 66, 76137 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.