Evenimente
Evenimente
Unele părți ale evenimentului au expirat (3/3)

Zile­le de vară ale Indi­ei Karl­sru­he 2024

Friday, 19 July 2024
bis
Saturday, 20 July 2024
12:00 Uhr - 22:00 Uhr
Sunday, 21 July 2024
09:00 Uhr - 22:00 Uhr

Cu intra­re gra­tu­i­tă, INDIA SUMMER DAYS pre­zin­tă cul­tu­ra diver­să a Indi­ei și cele­brea­ză par­te­ne­ri­a­tul puter­nic și de lun­gă dura­tă din­tre Ger­ma­nia și India. Pe lân­gă un pro­gram de sce­nă de mai mul­te zile cu dans, muzi­că live și spec­ta­co­le, vizi­ta­to­rii din Karl­sru­he au, de ase­me­nea, posi­bi­li­ta­tea de a se cufun­da în cul­tu­ra india­nă, inclu­siv cu pro­gra­mul din satul indian și cu ofer­te­le gra­tu­i­te de yoga. Toa­te aces­tea pot fi expe­ri­men­ta­te la INDIA SUMMER DAYS, care se des­fă­șoa­ră în para­lel cu cel mai mare fes­ti­val de fami­lie din sudul Ger­ma­niei, DAS FEST, în par­cul Gün­ther-Klotz din Karlsruhe.

📎Pro­gra­mul

Grupul țintă: toate
Acest eveniment este gratuit
KME KARLSRUHE MARKETING UND EVENT GmbH
Gün­ther-Klotz-Anla­ge
, 76135 Karl­sru­he

Organizator