Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (2/2)

Impro­fes­ti­val Karl­sru­he — Spec­ta­co­le inter­națio­na­le de teatru

Tuesday, 29 August 2023
Sunday, 3 September 2023

Impro­fes­ti­val Karl­sru­he — Spec­ta­co­le inter­națio­na­le de teatru

29 august — 3 septembrie

Anul 2023:

  • 11 mem­bri ai ansam­blu­lui (10 actori și actri­țe și 1 muzician)
  • Un total de 13 ate­li­e­re de lucru
  • Și 15 spec­ta­co­le com­plet diferiteSun­tem bucu­roși că am pus la cale un pro­gram cu sti­luri de impro­vi­za­ție foar­te dife­ri­te, repre­zen­ta­te în spec­ta­co­le și ate­li­e­re uni­ce, dar în ace­lași timp păs­trăm spi­ri­tul unui “fes­ti­val con­for­ta­bil pen­tru prieteni”.

Grupul țintă:
Acest eveniment nu este gratuit
diffe­rent locations 
, 76133 Karl­sru­he

Organizator