Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (2/2)

Imp­ro­fes­ti­val Karls­ru­he — Ulus­la­ra­ra­sı Tiyat­ro Gösterileri

Tuesday, 29 August 2023
Sunday, 3 September 2023

Imp­ro­fes­ti­val Karls­ru­he — Ulus­la­ra­ra­sı Tiyat­ro Gösterileri

29 Ağus­tos — 3 Eylül

Bu yıl 2023:

  • 11 top­lu­luk üye­si (10 aktör ve akt­ris ve 1 müzisyen)
  • Top­lam 13 atöl­ye çalışması
  • Ve 15 tama­men fark­lı gösteriBen­zer­siz gös­te­ri­ler ve atöl­ye çalış­ma­la­rıy­la tem­sil edi­len çok fark­lı doğaç­la­ma stil­le­rin­den olu­şan bir prog­ram hazır­la­ma­nın ve aynı zaman­da “dost­lar için sıca­cık bir fes­ti­val” ruhu­nu koru­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu yaşıyoruz.

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsiz değildir
dif­fe­rent locations 
, 76133 Karls­ru­he

Organizatör