Oferte

Oferte

Fair­tra­de City Karlsruhe

Anga­ja­men­tul față de comer­țul echitabil

În spa­te­le ora­șu­lui Fair­tra­de din Karl­sru­he se află toți oame­nii care cum­pă­ră pro­du­se prin comerț echi­ta­bil, infor­mea­ză oame­nii des­pre comer­țul echi­ta­bil, spun alto­ra des­pre aces­ta și se impli­că în World Shop, Agen­da 21 Karl­sru­he eV și alte ini­ția­ti­ve pen­tru acest subiect. Cel mai bun moment pen­tru a‑i cunoaș­te este în fie­ca­re an în sep­tem­brie și octom­brie, când Karl­sru­he par­ti­ci­pă cu un pro­gram divers în peri­oa­da cam­pa­niei națio­na­le a Săp­tămâ­nii Târ­gu­lui Echi­ta­bil. Cum­pă­rând în maga­zi­nul mondi­al sau vizi­tând nume­roa­se­le ini­ția­ti­ve, aveți oca­zia să sus­ți­neți pro­du­că­to­rii și să luați legă­tu­ra cu acto­rii gru­pu­ri­lor One World pe tot par­cur­sul anului.

Grupul țintă: toate
Acest eveniment este gratuit
Susan­ne Gerner
Sta­dt Karl­sru­he, Umwelt- und Arbeitsschutz
Mar­k­gra­fen­stra­ße 14, 76131 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.