Evenimente
Evenimente
Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Eve­ni­ment de infor­ma­re Indus­tria hârtiei

Wednesday, 28 February 2024
14:00 - 17:00

Eve­ni­ment de informare
Indus­tria hârtiei

Bine ați venit în indus­tria hârtiei!
Sun­teți fas­ci­nat de teh­no­lo­gie, vă pla­ce să lucrați inde­pen­dent și vă plac provocările?
Sun­teți, de ase­me­nea, în cău­ta­rea unui loc de mun­că bine plătit într‑o indus­trie sus­te­na­bi­lă și de viitor?
Atunci vino și tu ală­tu­ri de noi!

Vă vom oferi infor­ma­ții des­pre oport­u­ni­tă­ți­le de for­ma­re pro­fe­sio­na­lă, de anga­ja­re și de venit în indus­tria celu­lo­zei și hârtiei.

Anga­ja­ții aces­tor com­pa­nii așteap­tă cu nerăb­da­re între­ba­rea dumneavoastră:

  • Baier­sbronn Fris­ch­fa­ser Kar­ton GmbH
  • Glat­fel­ter Gern­sba­ch GmbH
  • Casi­mir Kast Ver­pa­c­kung und Dis­play GmbH
  • Katz GmbH & Co.
  • Maxau­er Papier­fa­brik GmbH
  • MM Gern­sba­ch GmbH

Aveți vreo întrebare?
Atunci sunați-ne la (49) 7224 6401–120/121.
Aștep­tăm cu nerăb­da­re să vă cunoaștem!

Flyer și direcții

Grupul țintă: (Pentru toată lumea, în special pentru refugiați și pentru persoanele cu un trecut de migrație)
Acest eveniment este gratuit
Papier­zen­trum
Sche­ffels­tra­ße 29 / Sta­d­tbahn (S8, RB41), 76593 Gern­sba­ch

Organizator