Etkinlikler
Etkinlikler
Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

Bil­gi­len­dir­me etkin­li­ği Kağıt endüstrisi

Wednesday, 28 February 2024
14:00 - 17:00

Bil­gi­len­dir­me etkinliği
Kağıt endüstrisi

Kağıt sek­tö­rü­ne hoş geldiniz!
Tek­no­lo­ji­ye hay­ran mısı­nız, bağım­sız çalış­mak­tan hoş­la­nı­yor ve zor­luk­la­rı sevi­yor musunuz?
Siz de gele­ce­ğe dönük ve sür­dü­rü­le­bi­lir bir sek­tör­de iyi maaş­lı bir iş mi arıyorsunuz?
O zaman gelin ve bize katılın!

Kağıt hamu­ru ve kağıt endüst­ri­sin­de­ki eği­tim, istih­dam ve gelir fır­sat­la­rı hak­kın­da size bil­gi vereceğiz.

Bu şir­ket­le­rin çalı­şan­la­rı soru­nu­zu dört göz­le bekliyor:

  • Bai­ersb­ronn Frisch­fa­ser Kar­ton GmbH
  • Glat­fel­ter Gerns­bach GmbH
  • Casi­mir Kast Ver­pac­kung und Disp­lay GmbH
  • Katz GmbH & Co.
  • Maxa­u­er Papi­er­fab­rik GmbH
  • MM Gerns­bach GmbH

Her­han­gi bir soru­nuz var mı?
O zaman bizi (49) 7224 6401–120/121 numa­ra­lı tele­fon­dan arayın
Sizin­le tanış­mak için sabırsızlanıyoruz!

El ila­nı ve yönlendirmeler

Hedef kitlesi: (Herkes için, özellikle mülteciler ve göçmenlik geçmişi olan kişiler için)
Bu davet ücretsizdir
Papi­er­zent­rum
Schef­felst­ra­ße 29 / Stadt­bahn (S8, RB41), 76593 Gerns­bach

Organizatör