Događaji
Događaji
Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Infor­ma­tiv­ni doga­đaj Papir­na industrija

Wednesday, 28 February 2024
14:00 - 17:00

Infor­ma­tiv­ni događaj
Indus­tri­ja papira

Dobro­doš­li u indus­tri­ju papira!
Fas­ci­ni­ra vas teh­no­lo­gi­ja, uži­va­te u samos­tal­nom radu i voli­te izazove?
Tra­ži­te li i vi dobro pla­će­ni posao u odr­ži­voj indus­tri­ji okre­nu­toj budućnosti?
Onda dođi­te i pri­dru­ži­te nam se!

Pru­žit ćemo vam infor­ma­ci­je o obu­ci, zapoš­lja­va­nju i moguć­nos­ti­ma zara­de u indus­tri­ji celu­lo­ze i papira.

Zapos­le­ni­ci ovih tvrt­ki radu­ju se vašem pitanju:

  • Baier­s­bronn Fris­c­h­fa­ser Kar­ton GmbH
  • Glat­fel­ter Ger­n­sbach GmbH
  • Casi­mir Kast Ver­pac­kung und Dis­play GmbH
  • Katz GmbH & Co.
  • Maxa­uer Papi­er­fa­brik GmbH
  • MM Ger­n­sbach GmbH

Ima­te li kak­vih pitanja?
Zatim nas nazo­vi­te na (49) 7224 6401–120/121
Vese­li­mo se susre­tu s tobom!

Letak i upute

Ciljna skupina: (Za sve, posebno za izbjeglice i osobe s migrantskom pozadinom)
Ovaj događaj je besplatan
Papi­er­zen­trum
Schef­fel­s­traße 29 / Stad­t­bahn (S8, RB41), 76593 Ger­n­sbach

Organizator