Evenimente
Evenimente
Unele părți ale evenimentului au expirat (5/5)

Cur­suri gra­tu­i­te de pati­naj în linie

Thursday, 6 June 2024
Skateplatz Durlach-Aue (Killisfeld, Fiduciastraße)
Thursday, 13 June 2024
Skateplatz Europahalle (Vorplatz)
Thursday, 20 June 2024
Skateplatz Grünwettersbach (Thüringer Straße)
Thursday, 27 June 2024
Skateplatz Daxlanden (Vorderstraße, Daxlander Straße)
Thursday, 4 July 2024
Skateplatz Oberrreut (am Badeniaplatz)

Cur­suri ghi­da­te pen­tru înce­pă­tori și pati­na­tori avansați

Antre­na­ment gra­tu­it pen­tru copii de la aprox. Între 5 și 10 ani. Gratuit.
Prin inter­me­di­ul pro­gra­mu­lui “Pro­gram soci­al prin sport” în cola­bo­ra­re cu “Caros Inli­ne Academy”.

Auf fünf Ska­te­plät­zen in verschie­de­nen Sta­dt­te­i­len ler­nen Anfän­ge­rin­nen und Anfän­ger spie­le­ris­ch den Umgang mit den Inli­nern. For­tges­chrit­te­ne beko­m­men die Gele­genhe­it, Ihre Sicher­he­it und Tech­nik zu ver­bes­sern, bis hin zum Fahren über diver­se Rampen.

🕒 Cur­su­ri­le au loc între ore­le 15 și 17.

Adu­ceți cu dumneavoastră:
🛼 Pati­ne în linie, cas­că, pro­tec­ții pen­tru genunchi, coa­te și încheieturi.
Echi­pa­men­tul lip­să poa­te fi împru­mu­tat gra­tu­it, con­tra unui depo­zit (la fața locului).

❗ Par­ti­ci­pa­rea fără echi­pa­ment de pro­tec­ție com­plet nu este posibilă!
✅ Înscri­e­rea la curs nu este nece­sa­ră, dacă aveți nevo­ie de echi­pa­ment vă rugăm să tri­mi­teți un e‑mail la: sport@sus.karlsruhe.de
☔ În caz de ploa­ie nu se va ține niciun curs!

Pro­fe­si­o­nis­tul în linie vă va învă­ța pri­mii pași în linie, veți exer­sa căderi fără dure­re, frâ­nări sigu­re și mer­sul pe ram­pe. Exis­tă, de ase­me­nea, sfa­turi și tru­curi cu și des­pre patine.

Grupul țintă: copii
Acest eveniment este gratuit
Schul- und Spor­tamt — Sta­dt Karlsruhe
Vari­o­us locations
, Karl­sru­he

Organizator