Događaji
Događaji
Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (5/5)

Bes­plat­ni teča­je­vi rolanja

Thursday, 6 June 2024
Skateplatz Durlach-Aue (Killisfeld, Fiduciastraße)
Thursday, 13 June 2024
Skateplatz Europahalle (Vorplatz)
Thursday, 20 June 2024
Skateplatz Grünwettersbach (Thüringer Straße)
Thursday, 27 June 2024
Skateplatz Daxlanden (Vorderstraße, Daxlander Straße)
Thursday, 4 July 2024
Skateplatz Oberrreut (am Badeniaplatz)

Vođe­ni teča­je­vi za počet­ni­ke i napred­ne klizače

Bes­pla­tan Inli­ne tre­ning za dje­cu od cca. 5 do 10 godi­na. Bes­plat­no. Putem pro­gra­ma “Druš­tve­ni pro­gram kroz sport” u surad­nji s “Caros Inli­ne Academy”

Auf fünf Ska­te­plät­zen in ver­s­c­hi­ede­nen Stad­t­te­ilen ler­nen Anfän­ge­rin­nen und Anfän­ger spi­ele­ris­ch den Umgang mit den Inli­nern. For­t­ges­c­hrit­te­ne bekom­men die Gele­gen­he­it, Ihre Sic­her­he­it und Tec­h­nik zu ver­be­ssern, bis hin zum Fahren über diver­se Rampen.

🕒 Teča­je­vi se odr­ža­va­ju od 15 do 17 sati

Doni­je­ti:
🛼 Role­ri, kaci­ge, štit­ni­ci za kolje­na, lak­to­ve i zglobove.
Opre­ma koja nedos­ta­je može se bes­plat­no posu­di­ti uz polog (na licu mjesta).

❗ Sudje­lo­va­nje bez kom­plet­ne zaštit­ne opre­me nije moguće!
✅ Pri­ja­va za tečaj nije potreb­na , ako tre­ba­te opre­mu poša­lji­te e‑mail na: sport@sus.karlsruhe.de
☔ U slu­ča­ju kiše teča­ja neće biti!

Inli­ne pro­fe­si­ona­lac će vas nauči­ti vašim prvim inli­ne kora­ci­ma, vjež­ba­ti bez­bol­no pada­nje, sigur­no koče­nje i vož­nju pre­ko ram­pi. Tu su i savje­ti i tri­ko­vi sa i o klizaljkama.

Ciljna skupina: dijete
Ovaj događaj je besplatan
Schul- und Spor­tamt — Stadt Karlsruhe
Vari­ous locations
, Kar­l­sru­he

Organizator