Evenimente
Evenimente

Cali­fi­ca­rea de bază pen­tru medi­a­to­rii lingvistici

Friday, 18 October 2024
16.00 - 19.00 (la fața locului)
Saturday, 19 October 2024
De la 9.00 la 16.00 (online)

Vor­biți ger­ma­na și o altă limbă?
Doriți să lucrați ca medi­a­tor ling­vis­tic în dis­tric­tul Karlsruhe?

Apoi par­ti­ci­pați la cur­sul nos­tru de calificare.

Cău­tăm aces­te lim­bi: tur­că, tigrin­ja (Eri­tre­ea), chi­ne­ză, maghia­ră, rusă, ucrai­ne­a­nă și alte limbi.

Con­di­ții pre­a­la­bi­le: B1/B2 ger­ma­nă oral (fără certificat)

Înre­gis­tra­re: sprachmittler@landratsamt-karlsruhe.de

💡 flu­tu­raș

Grupul țintă: (Mediatori lingvistici voluntari)
Acest eveniment este gratuit

Organizator