Etkinlikler
Etkinlikler

Dil ara­bu­lu­cu­la­rı için temel yeterlilik

Friday, 18 October 2024
16:00 - 19:00 (tesis içinde)
Saturday, 19 October 2024
Sabah 9'dan akşam 4'e kadar (çevrimiçi)

Alman­ca ve baş­ka bir dil bili­yor musunuz?
Karls­ru­he böl­ge­sin­de dil ara­bu­lu­cu­su ola­rak çalış­mak ister misiniz?

Ardın­dan yeter­li­lik kur­su­mu­za katılın.

Bu dil­le­ri arı­yo­ruz: Türk­çe, Tig­rin­ja (Erit­re), Çin­ce, Macar­ca, Rus­ça, Ukray­na­ca ve diğer diller.

Önko­şul­lar: B1/B2 Alman­ca söz­lü (ser­ti­fi­ka­sız)

Kayıt: sprachmittler@landratsamt-karlsruhe.de

💡 EL İLANI

Hedef kitlesi: (Gönüllü dil arabulucuları)
Bu davet ücretsizdir

Organizatör