Evenimente
Evenimente
Unele părți ale evenimentului au expirat (4/4)

Ami­gu­ri­mi curs im ibz

Friday, 9 February 2024
16:15 - 18:15
Friday, 16 February 2024
16:15 - 18:15
Friday, 23 February 2024
16:15 - 18:15
Friday, 1 March 2024
16:15 - 18:15

Ami­gu­ri­mi curs im ibz

În 4 săp­tămâni vei învă­ța cele mai impor­tan­te teh­nici de Ami­gu­ri­mi și apoi vei lua par­te la un pro­iect soci­al impor­tant.
Puteți păs­tra mate­ri­a­lul, aces­ta vă va fi pus la dispoziție.

Vă puteți aștep­ta la un curs de cro­șe­tat cu ade­vă­rat gro­zav, cu o încu­nu­na­re de glo­rie la final.
La final veți pune un semn pen­tru ziua de autism din 02.04.2024.
Ală­tu­ră-te și ara­tă-ți ini­ma 💗 pen­tru acești copii foar­te speciali.

Taxa de curs incl. mate­ri­al 40€
Res­pon­sa­bil de curs: Seb­nem Sözer

Grupul țintă:
Acest eveniment nu este gratuit
ibz, Deut­sch Tür­kis­cher Elter­n­ve­re­in Karlsruhe
Kai­se­ra­l­lee 12 d, 76133 Karl­sru­he

Organizator