Događaji
Događaji
Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (4/4)

Ami­gu­ri­mi tečaj im ibz

Friday, 9 February 2024
16:15 - 18:15
Friday, 16 February 2024
16:15 - 18:15
Friday, 23 February 2024
16:15 - 18:15
Friday, 1 March 2024
16:15 - 18:15

Ami­gu­ri­mi tečaj im ibz

U 4 tjed­na naučit ćete naj­važ­ni­je teh­ni­ke Ami­gu­ri­mi­ja i zatim sudje­lo­va­ti u važ­nom druš­tve­nom projektu.
Gra­đu može­te zadr­ža­ti, bit će vam dostupna.

Može­te oče­ki­va­ti ​​stvar­no izvr­stan tečaj hek­la­nja s kru­nom na kraju.
Na kra­ju ćete pos­ta­vi­ti znak za dan autiz­ma 02.04.2024.
Pri­dru­ži­te se i poka­ži­te svo­je srce 💗 za ovu vrlo poseb­nu djecu.

Cije­na teča­ja uklj. mate­ri­jal 40€
Vodi­te­lji­ca teča­ja : Seb­nem Sözer

Ciljna skupina:
Ovaj događaj nije besplatan
ibz, Deut­s­ch Tür­kis­c­her Elter­nve­re­in Karlsruhe
Kaise­ral­lee 12 d, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator