رویدادها
رویدادها
برخی از نمونه های این رویداد به پایان رسیده است (4/4)

Amigurimi course im ibz

Friday, 9 February 2024
16:15 - 18:15
Friday, 16 February 2024
16:15 - 18:15
Friday, 23 February 2024
16:15 - 18:15
Friday, 1 March 2024
16:15 - 18:15

Amigurimi course im ibz

در 4 هفته مهمترین تکنیک های آمیگوریمی را یاد خواهید گرفت و سپس در یک پروژه اجتماعی مهم شرکت خواهید کرد.
شما می توانید مواد را نگه دارید، در دسترس شما قرار می گیرد.

شما می توانید انتظار یک دوره واقعا عالی قلاب بافی را با شکوه تاج در پایان داشته باشید.
در پایان برای روز اوتیسم در تاریخ 2024/02/04 علامتی تعیین می کنید.
بپیوندید و قلب خود را برای این کودکان بسیار خاص نشان دهید.

هزینه دوره شامل مواد 40 یورو
رهبر دوره : سبنم سوزر

گروه هدف:
این رویداد رایگان نیست
ibz, Deutsch Türkischer Elternverein Karlsruhe
Kaiserallee 12 d, 76133 Karlsruhe

برگزار کننده