Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (4/4)

Ami­gu­ri­mi kur­su im ibz

Friday, 9 February 2024
16:15 - 18:15
Friday, 16 February 2024
16:15 - 18:15
Friday, 23 February 2024
16:15 - 18:15
Friday, 1 March 2024
16:15 - 18:15

Ami­gu­ri­mi kur­su im ibz

4 haf­ta boyun­ca Ami­gu­ri­mi­’­nin en önem­li tek­nik­le­ri­ni öğre­necek ve ardın­dan önem­li bir sos­yal pro­je­de yer alacaksınız.
Mater­ya­li sak­la­ya­bi­lir­si­niz, size sunulacaktır.

Sonun­da zafer­le taç­la­nan ger­çek­ten hari­ka bir tığ işi kur­su bekleyebilirsiniz.
Sonun­da 02.04.2024 tari­hin­de otizm günü için bir işa­ret belirleyeceksiniz.
Katı­lın ve bu çok özel çocuk­lar için kal­bi­ni­zi 💗 gösterin.

Kurs ücre­ti dahil­dir. mal­ze­me 40€
Kurs lide­ri: Şeb­nem Sözer

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsiz değildir
ibz, Deutsch Tür­kisc­her Eltern­ve­re­in Karlsruhe
Kaise­ral­lee 12 d, 76133 Karls­ru­he

Organizatör