Oferte
Oferte
Landsmannschaft of Germans from Russia

Toa­te sub un sin­gur acoperiș

Lan­ds­mann­schaft a ger­ma­ni­lor din Rusia

Toa­te sub un sin­gur acoperiș

Copii, tineri, adulți și seni­ori de toa­te naționalitățile
Aștep­tăm cu nerăb­da­re pe toți cei care vin la noi.
În cadrul Casei de tine­ret ofe­rim acti­vi­tăți de petre­ce­re a tim­pu­lui liber sem­ni­fi­ca­ti­ve pen­tru a con­so­li­da poten­ți­a­lul imi­gran­ți­lor, aju­tor de orien­ta­re pen­tru fami­lii și mul­te altele.

Grupul țintă: (Copii, tineri, adulți și seniori de toate naționalitățile)
Acest eveniment este gratuit
Jugen­dha­us
Sche­ffels­tra­ße (Hin­ter­ha­us) 54, 76133 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.