Ponude

Ponude

Landsmannschaft of Germans from Russia

Sve pod jed­nim krovom

Druš­tvo Nije­ma­ca iz Rusije

Dje­ca, mla­di, odras­li i sta­ri­je oso­be svih nacionalnosti.

Vese­li­mo se svi­ma koji nam dođu.

U cen­tru za mla­de nudi­mo sadr­žaj­ne aktiv­nos­ti u slo­bod­no vri­je­me za jača­nje poten­ci­ja­la dose­lje­ni­ka, usmje­ra­va­nje za obi­te­lji i još mno­go toga.

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Jugendhaus
Scheffelstraße (Hinterhaus) 54, 76133 Karlsruhe

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.